Kalp Nakli

Kalp Nakli

Kalp nakli, ileri derecede hasarlanan fonksiyonlarını yapamaz hale gelen kalbin göğüs boşluğundan alınarak yerine bir başkasından alınan kalbin nakledilmesidir. Kalp çıkarılmadan, mevcut kalbin yanı sıra ikinci kalp yerleştirilerek yapılan kalp nakli tekniği çok nadir durumlarda yapılır.. Günümüzde yaygın olan yöntem hasta kalbin çıkarılıp yerine vericiden alınan kalbin yerleştirilmesidir.

Kalp nakli, son zamanlarda kalp yetmezliği olan hastalara uygulanır. Bir başka anlamıyla en ust tedaviye rağmen kalbe ait şikayet ve semptomların hala devam ettiği ve diğer organlarla ilgili şikayeti olmayan hastalara uygulanır. Kalp nakli olmadığı durumda bu hastalarda 12 ay beklenen yaşam süresi %50’nin altına düşer.

Alıcı(recipient) ve Verici(donör) aşamalarında dikkat edilmesi gereken en önemliveri kan grubudur. Kan grubunun genelde aynı gruptan olması tercih edilir. Ancak özel durumlarda kan naklinde ki gibi genel alıcı genel verici form çalıştırılır. Önemli olan diğer bir veri ise hastanın kilosudur.Verici alıcının artı veya eksi %20’si kadar olmalısı gerekir.Kalbin daha küçük olması kalbin naklinden daha sonra alıcıda performansın yeterli olmamasına neden olabilir. Daha büyük olması göğüs boşluğuna yerleştirilmemesine neden olur. Bununla birlikte alıcı ve verici arasında cinsiyetinhiç bir önemi yoktur.

Kalp nakli için yaş sınırı sınırlandırılmamıştır.Sıklıkla tercih edilen yaş 1-50 arasıdır. Dünyada yeni doğan bebeklerde de kalp nakli yapılabilir. Türkiye’de en küçük kalp nakli yapılan hasta, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yapılan 11 aylık bebekdir.İleri yaşta sınırlandırıcı faktörler yaştan çok hastalıklarının olup olmadığıdır. Genelde verici az olması sebebiyle 50 yaşın üzeri tercih edilmez.

Kalp Naklinde vakit çok önemlidir. Alıcıdan kalbin durdurularak alınması ve vericiye takıp çalıştırılması için geçen vakte Dolaşımın Durduğu Süre denir. Bu sürenin sınırı kalp için 4 saate denk gelir. Bu nedenden dolayı alıcıdan kalp çıkartıldıktan sonra hızlı haraket edilmelidir. Farkli şehirler arasında nakil gerçekleşecekse en uygun ulaşım aracıı seçilmelidir. Bu zaman zarfı içerisinde kalbin beklenen performansında düşüş olacaktır. Bu da kalbin nakil yapıldığı kişinin hayati problemi oluşabilir.

Kalp nakli gereken hastaların belirli bir bekleme süreleri yoktur. Hastanın yapılan muayene ve test sonuçları kalp nakli olması gereken durumlar varsa, adaylar normal bir sıralamaya konur. Eğer hayati tehlikesi yüksek olursa; acil sıraya alınır. Bu veriler Sağlık Bakanlığı’nın sistemine kayıt yapılır. Verici sayısı az olması nedeniyle hasta çok uzun süre bekleyebilir, bazen de çok kısa zaman içinde uygun bir kalp çıkabilir. Maalesef, uzun süre bekleyip kalp nakli şansını kaybeden hastalarda olabilir. Bu nedenle kalp nakli olmayı planlayan hasta için garanti yoktur.

Vericinin vücuduna, farklı bir bireyin kalbinin takılmasıyla, vücut mekanizması çalışmaya başlar ve vücut dışarıdan giren maddeleri vücuttan atmaya çalışır. Organ nakillerindeki bu duruma rejeksiyon adı verilir.Bu durum organın fonksiyonlarına kaybetmesine sebep olur. Bu sebeple kalp nakli yaptığımız hastaların vücuda yerleştirdiğimiz yeni kalbi vücudun kabul etmesi için, “immunsupressif” dediğimiz vücudun savunma mekanizmasını kesen ilaçlar verilir. Bu ilaçlar vücuda yabancı olan kalbin kabulünü sağlayarak, normal fonksiyonlarını yapmasını sağlar. Bu ilaçların istenmeyen yan etkileri de olur. Kalp nakli yapılan kişiyi bir takım enfeksiyonlara karşı hassaslaştırır. Böbrek hastalıklarına, kan basıncının, kan şekerinin yükselmesine aşırı kıllanmaya, kemik dokusunun erimesine neden olur. Bu sebeple hastaların yakın takibi yapılır ,takiplerde kullanılan ilaçların yan etkileri gözlenilir ve ilaç düzeyleri ayarlanır.

Kalp nakli ileri düzeyde kalp yetmezliği olan hastalara uygulanır. Nakil öncesinde bu hastaların efor kapasiteleri çok düşük olur.Bu hastaların kardiyak şikayetleri fazla olur. Nakil sonrası bu hastalarda yaşam düzeyleri hastanın yaşına uygun olarak hiç kalp problemi olmayan insanlarla aynıdır.

Son Güncelleme : 01.04.2021 12:30:43
Kalp Nakli ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalp Nakli Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kalp Nakli"
Merhaba. Kalp nakli yapılmadan önce hastaların bekleme süresi ne kadar olmalıdır?
Mebruk . 22.08.2018
CEVAP YAZ
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşm...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur.Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara ne...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş o...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı v...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Kalp Nerede
Kalp Nerede
Kalp Nerede, Kalp vücut için gerekli olan kanı vücuda pompalamayı sağlayan en önemli organımızdır. Göğüs kafesinin içinde yer alan kalp, hiç durmadan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022