Kalp Nedir

Kalp Nedir

Kalp nedir, göğsün ortasında bulunan, kaslı sistemden oluşan bir yapıdır. Yaygın yanlışın aksine, göğsün sol tarafında değil, göğsün orta çizgisi üzerinde, biraz solda kalacak şekilde yer almaktadır. Ağırlığı erkeklerde üç yüz kırk gram kadar, bayanlarda ise az olduğu tahmin edilmektedir. Kalbin sağ kenarı, göğüs kemiğinin sağ tarafının arkasına kısmına rastlar; kemiğin soluna doğru, ucu sol memenin hemen alt tarafına rastlayan bir üçgen biçiminde uzanır. Kalp atışlarının dışarıdan da duyulduğu bu uç kısma tıp dilinde apeks diğer adı tepe denir.

Kalbin görevi: iki ayrı dolaşım sistemine kan pompalamak ve bu akışı düzenli yapmaktır. Kanı ilk olarak bedenin başlıca atardamarı olan aorta, orandan dan diğer atardamarlara pompalamaları.

Kan, organları ve dokuları dolaşıp oksijenini verdikten sonra, toplardamar ile kalbe geri gelir; kalbin ikinci dolaşımına giderek yeniden oksijen alabilmek için akciğerlere gönderilir ve oksijenle yüklenmiş olarak kalbe geri döner. Kanın akciğerlere gidip dönmesine küçük dolaşım veya pulmoner dolaşım, bedene dağılmasına ise büyük dolaşım veya sistemik kan dolaşımı olarak adlandırılır. Kanı kalpten organlara atardamarlar götürür, toplardamarlar da geri getirir.

Kalbin yapısı: Kalbin kanı gönderme işlevini dört ayrı bölümden meydana gelmektedir. Bu kısımlar, sıkıştıkları vakit kanı ileri gönderen kaslardan oluşmuş odacıklardır. Her odacığın çevresindeki kas yoğunluğu, bölümün görevine göre değişmektedir. Kasın en yoğun olduğu kısım, pompalama işlevinin büyük bir kısmını üstlenen sol karıncık duvardır.

Toplardamarlardan gelen kan kalbin iki kısmındaki ince çeperli kulakçıklara dolar. Bunları kanı aradaki kapakçıktan daha çok kalın kas yapısına sahip karıncıklara, karıncıklar da atardamara kanı gönderir. Kulakçıklar karıncıkların üst tarafında, arkada kısımda yer almaktadırlar, iki kulakçık ve karıncık arasında, karıncıklar arası ve kulakçıklar arası bölmeler bulunmaktadır.

Kalbin çalışması: Akciğerlerde oksijen alan kan akciğer toplar damarlarından akarak kalbin sol karıncığına ulaşır. Sol kulakçık açılıp kapanarak kanı mitral diğer adı ikili kapaktan geçip sol karıncığa akmasına sebep olur. Sol karıncık kasılmaya başlayınca mitral kapak da kapatılır ve kan aort kapağından aorta giderek bedene ulaştırılır ve dokulara oksijen götürür.

Oksijenini götüren kan, gövdeden alt ana toplardamar, baştan ise üst ana toplardamar adındaki büyük toplardamarlar ile kalbe dönerek ve sağ kulakçığa gönderilir, kulakçık kasılınca triküpid diğer adı üçlü kapaktan sağ odacığa geçer. Sağ karıncığın kasılması kanı damar ağzındaki kapaktan ileriye doğru ileretek akciğer atardamarlarıyla akciğere ulaştırır. Tekrar oksijen yüklenen kan akciğer toplar damarlarına geçerek kalbe gelir (önce sol kulakçığa oradan sol karıncığa) ve çevrem yeniden görevine başlar.

Kapaklar: Akciğer atardamarı girişindeki kapakla aort kapağının yapıları birbirine benzemektedir. Bunları oluşturan sarı veya beyaz renkli üç ince zar, kanın gidiş yönünden açılır, arkasından başlangıçtaki durumuna dönerek kanın geriye doğru akmasına engel olur.

Mitral kapak ile triküspidkapak (ilki sol karıncıkla sol kulakçık ortasında, ikincisi sağ karıncıkla sağ kulakçık kısmında) da benzer, ama bunların yapıları daha karışıktır.. Mitral kapak iki, triküspid kapak da üç parçadan meydana gelmektedir.

Kapak parçalarından karıncığın etrafındaki kaslara giden lifler chordae tendineae olarak isim verilmektedir. Karıncığın her kasılmasında karıncık kası bu lifleri de gererek kapakların kapanmasını oluşturur ve kanın kulakçığa geri akmasını engeller.

Zamanlama sistemi: Kalbin her atışında iki kulakçık birden kasılarak karıncıklara kan gönderimini sağlar. Bu kasılmalar dizisini çok karışık bir elektriksel zamanlama sisteminde düzeni sağlar.

Kalbin çalışmasını denetleyen hakiki husus, sağ kulakçığın üstünde bulunan ve sinoatrial düğüm adı verilen odacıktır. Buradan yayılan elektriksel uyarı kulakçıklara iletildiğinde onların kasılmasına sebep olmaktadır.

Son Güncelleme : 27.04.2021 15:12:47
Kalp Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalp Nedir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kalp Nedir"
Fen bilgisi dersinde öğretmenimiz kalp nedir ve kalbin görevlerinin nelerdir? Konu başlıklı bir ödev bana verdi. Yapmış olduğum araştırmalar sonrasında kalp insanların yaşamını devam ettiren yegane bir organ olduğunu öğrendim. Ancak insanlardaki kalp atış sayısının dakika içinde farklı olduğunu öğrendim. Acaba insanlar dakikada kaç kalp atışı gerçekleştirir? Bilgilendirmeniz için teşekkürler.
Hacer . 24.10.2018 20:40:03
CEVAP YAZ
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşm...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur.Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara ne...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş o...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı v...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Kalp Nerede
Kalp Nerede
Kalp Nerede, Kalp vücut için gerekli olan kanı vücuda pompalamayı sağlayan en önemli organımızdır. Göğüs kafesinin içinde yer alan kalp, hiç durmadan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022