Kalp Bölümleri

Kalp Bölümleri

Kalp Bölümleri: Kalp veya yürek kırmızı kastlardan oluşan, asıl görevi kanı diğer organlara pompalamak yani basınçla diğer organlara göndermek olan bir organımızdır. Metabolizma işlevinin sürdürülebilmesi için vücut ısısının düzenlenmesi, asit ve baz dengesinin normal düzeyden devam etmesi hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli olan bölgelerine gönderilmesi gibi işlemler kalp ve damar diye adlandırılan organlardan oluşan dolaşım sistemi tarafından yapıldığı bilinir.

Kalp Bölümleri:

Kalp bu vücüt sistem içerisinde bir motor işlevi yapar. Kalp bir insanda dakikada 60 ve ya 80 vuruş arasında değişim gösteren bir hızla, bir günde 9000 litre civarın da kanı vücuda pompalar. Kalp çok çeşitli bölümlerden ve de damarlardan oluşmaktadır.

Kalpte Bulunan Odacık ve Kapakçık

Her memelilerin kalbinde 4 odacık ve 4 kapakçıktan oluşur bir sistem vardır. Sağ kulakçık ve sol kulakçık, sol karıncık, sağ karıncık kalpte iki tane atrioventriküler kapak, iki tane de büyük iki damar kapakları var olmak üzere 4 tane kapakçık vardır.

Kalpte Bulunan Hücreler

Bütün organlar gibi kalpte hücrelerden meydana gelmiştir. Kalbi oluşturan hücrelerin de işlevini devam edebilmesi için oksijene yani beslenmeye ihtiyacı vardır. Kalbin dört odacığının da ayrı ayrı kanla dolu olduğu bilinir. Dört odacığı da kanla dolu olduğu için, kendi içindeki kanla değil de Aort damarından ayrılan sol ve sağ kalp atar damarlarından gelen kanla beslenir. Vücuttaki en büyük ve en güçlü damar, kanın kendi aracılığıyla bütün vücuda doğru kan pompalayan aort atar damarlarıdır.

Kalpte Bulunan Damarlar,

Kalbi besleyen ve dayanıklı kılan bu damarlara koroner arterler diye bilinir. Bunlardan sağda olanına sağ koroner arter, solda olanına da sol koroner arter damar denir. İlk başlangıçta iki ana dal gibi olan bu arterler daha sonra kollara ve dallara ayrılarak tamamen kalbi besler. Ana kan damarı tipleri atar damarlar ve toplar isimli damarlardır. Atar damarlar kanı kalpten alıp vücudun değişik değişik bölümlerine taşırken, toplar damarlar vücudun değişik damarlardan kanı kalbe taşırlar.Bununla beraber iki istisna vardır, pulmoner arter kirli kan, pulmoner ven de temiz kan taşır. Kalbin venöz kanı, vena cordis magna, vena cordis media ve vena cordis parva ismi verilen venler tarafından toplanır. Venler biriktirdikleri venöz kanla beraber sinus coronariusa açılır. Bu ven’de atrium dexter’e açılır. kalp-damarlari Kan bedendeki oksijeni ve besin öğelerini kullanıldıktan daha sonra vena cava ismi verilen 2 tane ana toplar damar ile sağ kulakçığa gider. Sağ kulakçıktan kan, yer çekimi ile kulakçık kasılması ile arada kapak olan triküsbit kapaktan geçiş yaparak sağ karıncığa gider. Sağ karıncık kanı pulmoner atar damarı yolu ile akciğerlere pompalar. Sol kısma kan akciğerlerden, oksijenden çok zenginolarak gelir. Sol kulakçığa giden bu kan, yer çekiminin de kuvveti ve sol kulakçığın kasılması yardımı ile bir sonraki kapak olan mitral kapakçık ismi verilen 2 dallıı bir kapaktan, sol karıncığa gider. Sol karıncıktan temiz bir kan, güçlü kasların kasılması yardımı ile aort atar damar denilen ana atar damar vasıtasıyla vücudun değişik organlarına doğru yollanır.
Son Güncelleme : 11.03.2021 02:33:45
Kalp Bölümleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kalp Bölümleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kalp Bölümleri"
Merhaba, insanlarda kalp üzerinde 4 odacık olduğunu biliyor.kan pompalayan kalbin enerjisini nereden aldığı bilgisini elde etmek istiyorum. Bu konuyu yarın biyoloji hocama da soracağım. Kalbin odacıklarının görevleri nelerdir?
Özaltan . 07.09.2018 22:25:57
CEVAP YAZ
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşm...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur.Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara ne...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş o...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı v...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022