Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Kalp kapakçığı ameliyatı, kalp kapakçıklarında olan sorunlar nedeniyle yapılan bir operasyondur. Kalp kapacıkları dolaşım sistemindeki kanın kalbin bölümlerine gitmesini sağlayan yapılardır. Kapakçıklarda ortaya çıkan sorunlarda kalpte ve vücuttaki kan akımı düzeni bozulur. Bu kişinin direkt olarak genel sağlığını etkiler. Kalp kapağı cerrahisi sayesinde kapakçık sorunlar giderilir. Kalp vücuda gerekli olan oksijenli kanın pompalanmasını sağlayan bir organdır. İçinde 4 kapakçık bulunur ve kanı kalpte tek yönde pompalar. Bu kapakçıkların birinde ya da daha fazlasında sorun olması halinde, kalbin pompalama işlevi ağırlaşır.

Kalp kapakçığı ameliyatı neden yapılır?


Normalde 4 bölüme ayrılan kalpte, üstte kulakçık, altta karıncık bölümleri olur. Kalpte kan bölmenin birinden diğerine pompalanır. Kalp her attığında kapakçıklar kanın düzenli akışını sağlamak için açılmakta ve kapanmaktadır. Bu kanın etkin şekilde pompalanması için gereklidir. Ancak kapakçıkların birinde ya da daha fazlasında açılma ve kapanma sorunu olursa, kapakçık hastalığı meydana gelir. Kapakçığın gereği gibi açılamaması halinde, kan akımı zorla olur. Tam kapanmadığında ise kalbin pompaladığı kan geriye sızar. Bu sefer kalp daha yavaş tempoda çalışır. Bu durum kalpte yorulmaya, kalp kasında zayıflamaya neden olur. Kapakçık tam açılmazsa kapakçık stenozu ortaya çıkar. Dokularda kireçlenme, kapakçıklarda sertleşme, açılma sorunları yaşanır. Bu bekletildiği sürece daha kötü etkilere neden olur. Bu yüzden kalp kapakçığı ameliyatı kaçınılmaz olur. Zaten hastalarda bu durumda nefes alma zorluğu, egzersiz sırasında hırıltılı solunum, öksürük, halsizlik, aşırı yorgunluk, ayak bileklerinde şişme gibi etkiler görülür.

Kalp kapakçığı ameliyatı nasıl yapılır?


Kalp kapakçığı sorunları rutin bir muayene sırasında hastanın normalde yakınması olmasa bile kalpte üfürüm duyulması ile ortaya çıkabilir. Bu durumda kalp kapakçığı sorununda şüphe edilir. Buna kesin tanı koymak, hangi türde kapakçık sorunu olduğunu belirlemek için EKG, göğüs filmi çekilmesi, anjiyografi gibi tetkikler yapılır. Hastanın kalp kapakçığı ameliyatı olmasına karar verilirse, ameliyat için gün verilir. Önceden tüm tarama tetkikleri yapılır. Operasyonda kalp kapakçığı onarılabileceği gibi, gerekirse kapakçığı değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu hastadaki kapakçık sorununa ve rahatsızlığın şiddetine göre belirlenir.

Kalp kapakçığı ameliyatından sonra yaşam


Kapakçık ameliyatının yapılmasından sonra kalp olması gerektiği gibi çalışmaya başlar. Kalbe gereken takviye, güç ve enerji sağlanır. Bu durumda hastalar kendini iyi hisseder ve daha önceden yapamadığı aktiviteleri yapar hale gelir. Fakat bazı hastaların kalp kapakçığı ameliyatından sonra her gün kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekebilir. Bu ameliyattan sonra hastaya doktor tarafından yapılacak bilgilendirmede açıklanır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 11:09:50
Kalp Kapakçığı Ameliyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kalp Kapakçığı Ameliyatı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kalp Kapakçığı Ameliyatı"
Kalp kapakçıklarında sorun olduğu için kızıma da doktor ameliyat önerdi. Daha yaşı çok küçük olduğu için biraz beklersek sorun olur mu? Bunu doktora sorduğumuzda sorun olmayacağını ve birkaç yıl bekleyebileceğimizi söyledi. Kızım daha 8 yaşında siz ve beklemeli miyiz?
Sabah . 02.09.2018
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşmasın...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara neden ...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş olma...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı vere...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024