Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Kalp Kasılması

Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada 60 defadan az sayıda kasılma olması demektir. Kalbe kasını besleyen atardamarın daralmas...

Kalp Kapakçığı Büyümesi

Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden olan bazı hastalıklar, iltihaplar, virüsler ve yüksek tansiyon hastalıkları neticesinde kalp...

Kalp Kapakçığında Kaçak

Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşmasını sağlar. Açılıp kapanırken bu kapakçık kalpten vücuda kan gönderilmesini sağlarken, vüc...

Kalp Kapakçığı Kalınlaşması

Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara neden olabilir.Kalpte kaç tane kapakçık vardır?

Kalp Kapakçığı Daralması

Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçmasını engellemek. Yetişkin bir insanın kapak alanı 3-4 cm2'dir. Kalp kapakçığında daralm...

Kalp Kapakçığı Çökmesi

Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sorun çıkarsa bu kalbin vücut için gerekli olan kanı pompalamasını daha ağır bir şekilde yapması...

Kalp Yağlanması

Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, aşırı şekilde gıda almak buna neden olabilir. Tüketilen yiyeceklerden sonra yakılamayan yağlar...

Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı

Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş olmayan bir kalp vuruşları hissetmek ve sakin durumun birdenbire hızlandığı görülebilir. Bu ...

Kalp Kapağı Kireçlenmesi

Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. Normalde yetişkinlerdeki kapak alanı 3-4 cm2 olur. Kalpte değişimlerin meydana gelmesi a...

Kalp Kapakçığı Genişlemesi

Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi hastalıklar, virüsler, iltihaplar ve yüksek tansiyon hastalıkları neticesi sonucunda kalp kap...

Kalp Kanseri

Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağmen kalp tümörlerinin çoğu iyi huylu tümörlerdir. Kendi dokusundan köken alan tümörlere primer ...

Kalbe Giden Damarlar

Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı veremez bunun sonucu olarak " enfarktüs " ismi verilen ve ölümle sonuçlana alim huzursuzluk meyda...

Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı

Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı görülebilir. Doktorlar genellikle bebeklik döneminde veya çocukluk yaşlarındayken kalp rahatsızlıklarını tespit ederler fakat bazen bu kalp rahatsızlıkları yıllarca kendini göstermeden devam ed...

Bebeklerde Kalp Atış Hızı

Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükleri sayısal değerlerdir. Bu tür değişkenler insanın hayatını etkileyen sistemlerdir. Doğumdan başlayıp, çocuğun büyüme dönemine dek bu değerler, bedenin büyüyüp gelişmesiyle orantılı bir biç...

Kalp Kapakçığı Çürümesi

Kalp Kapakçığı Çürümesi: İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip etmesinden sonra ortaya çıkıyor. Bu sebeple hastalığı bilip, erken dönem içinde tedavi olmanın çok büyük bir önemi vardır. Kalp, gevşeme ve kasılma hareketleri ile kanı sürekli ileri doğru pompal...

Kalp Pili Ameliyatı

Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kendine tabir has bir elektrik şebekesi vardır. Kalbimizin bu elektrik sistemi; nabzımızın yaşa göre değişmekle yanı sıra, istirahat halinde 60 ile 100 atım/dk arası olmasına, efor sarf ettiğimizde...

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrahi operasyonlar genellikle akut romatizmal ateş, endokardit gibi sebeplerden kaynaklanan konjenital kalp hastalıkları, kalp krizi, kalp kapakçığı hastalıkları ilgili ameliyatların yapılması...

Kalp Kapakçığı İltihabı

Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğarken kalp hastalığı ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış olan kalp kapakçıkları bakteriyel enfeksiyonlara oldukça meyillidirler. Hayatı tehdit eden ciddi bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Bu çok ciddi bir komplikasyondur ve hemen tedavi edilmesi gerekm...

Kalp Nerede

Kalp Nerede, Kalp vücut için gerekli olan kanı vücuda pompalamayı sağlayan en önemli organımızdır. Göğüs kafesinin içinde yer alan kalp, hiç durmadan çalışır. Vücudumuzda hiç durmadan çalışan ve hiç dinlemeyen tek organımız kalptir. Kalp vücudumuzun çok önemli bir organıdır şimdi bu organın yani kalbin görevlerini sıralamasını madde madde ya...

İnsan Kalbi

İnsan kalbi, kalp kası denilen özel çizgili kastan meydana gelmiş, içi boş olan ve kendiliğinden kasılma yeteneği olan, vücutta motor görevini üstlenmiş olan güçlü bir pompadır. Kalbin ana görevi kanın vücuda pompalanmasıdır. Aynı zamanda vücutta oluşan atıkların uzaklaştırılması, asit baz dengesinin sağlanması, vücut ısısını koruma, enzim v...

Kalp Durması

Kalp durması, genellikle önceden tahmin edilemez bir şekilde kişinin karşısına aniden çıkan bir durumdur. Bu durumun altında tehlikeli ya da tehlikesiz birçok farklı neden görülebilmektedir. Fakat bu tür kalp durması durumlarından sorun birçok zaman tehlikelidir. Özellikle kişinin kalbinin durmasından ilk 5 dakika hayat kurtarıcıdır. Kalbin ...

Kalbin Kapakları

Kalbin Kapakları; Kalp, göğüs kafesimizde yapısı bulunan bir organımızdır. Göğsümüzün ortasında yer alan kaslardan oluşmaktadır. Görevi ise iki ayrı dolaşım sistemine kan pompalamak olarak bilinmektedir. Kalbimizde 2 adet atrioventriküler kapak, 2 adette semilunar kapak olmak üzere 4 kapakçık bulunmaktadır. Bunlar triküspit kapak, mitral kap...

Kalbi Besleyen Damarlar

Kalbi besleyen damarlar, kalbin yapısı ile ilgilidir. Kalp de aynı diğer organlarda olduğu benzeri hücrelerden meydana gelir ve oksijenlenmesi (Kanlanması) gerekmektedir. Her ne denli kalbin her dört odacığı kanla yoğun olsa bile kalp beslenmesini bizzat içerisinde yer alan kanla değil; aort damarından ayrılan sağlam ve sol koroner arte...

Kalbin Bölümleri

Kalbin bölümleri dediğimiz zaman kalbin 9 ana bölümden meydana geldiğini görüyoruz. Bunlar Üst Ana Toplardamar, Akciğer Atardamarı, Sağ Kulakçık, Sağ Karıncık, Alt Ana Toplardamar, Sol Karıncık, Sol Kulakçık, Akciğer Toplardamarı ve Aort olarak karşımıza çıkmaktadır.Kalpte bulunan bu bölümlerin görevlerine bakacak olduğum...

Kalp Atışı Kaç Olmalı

Kalp atışı kaç olmalı diye baktığımızda kalbin dakikada 60 ile 100 arasında atmasının normal olduğunu görebiliyoruz. Bu değerler arasında kalbin sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Ancak kalbiniz sağlıklı ise bu atışın 40'a kadar düşmesi söz konusu olabilmektedir.Kalp atış hızı kalbinizin bir dakika içerisinde kaç kez attığı...

Kalp Kapakçığı Sarkması

Kalp kapakçığı sarkması, insan kalbinde 4 adet kapakçık bulunmaktadır. Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında mitral kapak bulunur. Mitral kapağında iki adet kapakçığı vardır. Kalbin kasılma işlemi sırasında kanın sol kulakçığa geri dönüşünü engellemek için, mitral kapak kapanır. Kalp gevşediğinde ise temiz kanın sol kulakçıkta...

Kalp Odacıkları

Kalp odacıkları dediğimizde kalbin içinde 4 adet odacık olduğunu örüyoruz. Bunlardan ikisi kulakçık olarak bilinen tıp dilinde Atrium ve diğer ikisi de karıncık olarak bilinen tıp dilindeki Ventrikül'dür. Bunları;Atrium Dexter (Sağ Kulakçık)Atrium Sinister (Sol Kulakçık)Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)

Kalp Batması

Kalp Batması, Asıl görevi vücuda kan pompalamak olan kalp, vücutta hayati fonksiyonları gerçekleştiren bir organdır. Kalpte bazı zamanlarda sıkışma ve batma hissi oluşabiliyor. Kalpte iğne batması hissi şeklinde ifade edilen şikâyetin altında yatan ciddi sorunlar olacağından, asla ihmal edilmemelidir. Batma ve sıkışma hissi koroner arte...

Psikolojik Kalp Çarpıntısı

Psikolojik kalp çarpıntısı; oluşan kalp çarpıntıları tehlikeli olduğu gibi bazen de önemsenmeyecek şiddette olabilir. İnsan kalbi korkunç, birini görünce ve heyecanlandığında çarpıntı yapması çok normaldir. Ama dikkat edilmesi gereken durum devamlı tekrarlayan kalp çarpıntısı olduğundandır. Devamlı tekrarlayan kalp çarpıntısı kişiyi korkutur...

Kalp Kası

Kalp kası, mimari açısından çizgili kasa benzese de çalışması çizgili kas benzeri isteğimizle değil, istem dışı çalışır. Kasın çalışması denetimi sinir sistemiyle olmaktadır. Sinirlerdeki bozulma, kasta felce yöntem açar. Kas dokusu, vücudun hareketini sağladığı amaçlı diğer dokulara nispeten daha çok miktarda oksijene ve enerjiye gereksinim...

Kalp Tansiyonu

Kalp tansiyonu, kalbin vücuda kanı dağıtmak amaçlı kullandığı güçtür. Sol kalbin kanı vücuda atarken kullandığı güce birinci ya da büyük tansiyon denir. Kalbin kan akımı bittikten ardından damarlarda meydana gelen durgun basınca 2 ya da küçük tansiyon denir. Kan basıncının normalden dik meydana gelmesine da hipertansiyon denir. Bazen bu...

Kalp Teklemesi

Kalp Teklemesi, Kalp atışı normalde sağ kulakçıktan başlar. Sağ kulakçıkta elektrik çıkaran sinüs düğümü ismi verilen özel hücre grupları mevcuttur (Doğal kalp pili). Uyaran kulakçıktan atrioventriküler düğüme ulaşır. Atrioventriküler Düğüm, uyaranı karıncıklara aktaran yollarla (Sağ Dal, Sol Dal) bağlantılıdır. Uyaranın bu aktarma sayesinde...

Kalp Krizi Sonrası Beslenme

Kalp krizi sonrası beslenme çok önemlidir. Kişi doktorunun beslenme önerilerine dikkat etmelidir. Kalp krizi sonrası yüksek lif içeren besinler, tam tahıllar, sebze, meyve ve kalp dostu olarak bilinen balık tüketilmelidir.Kalp krizi geçiren kişinin beslenme şekli yeni bir kalp krizine engel olması açısından oldukça ...

Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Kalp kapakçığı ameliyatı, kalp kapakçıklarında olan sorunlar nedeniyle yapılan bir operasyondur. Kalp kapacıkları dolaşım sistemindeki kanın kalbin bölümlerine gitmesini sağlayan yapılardır. Kapakçıklarda ortaya çıkan sorunlarda kalpte ve vücuttaki kan akımı düzeni bozulur. Bu kişinin direkt olarak genel sağlığını etkiler. Kalp kapağı c...

Yapay Kalp Nakli

Yapay kalp nakli, sadece ağır kalp yetmezliği bulunan ve kalp nakli yapılması gereken hastalara yapılır. Yapay kalp konusunda günümüzde hala bazı çalışmalar yapılmaktadır. Kalp nakli yapılması günümüzde başarıyla uygulanan tedavi seçeneklerinden biridir. Normalde kalp nakli yapılması yapay kalp nakline göre daha üstündür. Bu aynı böbrek...

Kalp Anjiyosu

Kalp anjiyosu, özellikle damar tıkanıklığı yaşayan ve genellikle nedeni sigara olan durumlarda yapılan bir ameliyattır. Çok eskilerde tıkanmış olan damarlarda herhangi bir işlem yapılamasa bile günümüzde tıkalı olan damarlar tıbbi görüntüleme cihazları ile detaylı olarak muayene edilir ve eğer damarlar açılacak gibi ise anjiyo yapılır. Kalp ...

Kalp Pili

Kalp Pili; kalbin yeteri kadar elektriksel uyarıyı oluşturamaması veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda yeterli elektriksel akımı oluşturmak için kullanılan cihazlara denilmektedir. Kalp pilinin amacı kalp atış hızını sağlamakla beraber kalp ileti sistemi problemlerinin tedavisini sağlamaktır. Kalp elektrik sistemi ...

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri

Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri, Günümüzdeki en önemli sağlık sorunlarından olan kalp hastalıkları çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Belirti verdiklerinde ise en sık rastlanan nefes darlığı, göğüste ağrı ve çarpıntı gibi şikâyetlerle ortaya çıkıyor.Kalp hastalığı kalbin pompa fonksiyonlarında aksaklığın olmasına...

Kalp Nakli

Kalp nakli, ileri derecede hasarlanan fonksiyonlarını yapamaz hale gelen kalbin göğüs boşluğundan alınarak yerine bir başkasından alınan kalbin nakledilmesidir. Kalp çıkarılmadan, mevcut kalbin yanı sıra ikinci kalp yerleştirilerek yapılan kalp nakli tekniği çok nadir durumlarda yapılır. Günümüzde yaygın olan yöntem hasta kalbin çıkarıl...

Kalp Kapağı Ameliyatı

Kalp Kapağı Ameliyatı, Kalbin odacıkları arasında veya kalp odacıkları ile ana damarlar arasında bulunarak kan akışının kalbin pompalamasına göre oluşturan kapaklardır. Kalpte dört kapak mevcuttur. Oksijen içerikli temiz kanın vücuda gönderildiğinde kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere gönderildiği sağ tara...

Delik Kalp

Kalp deliği, Akraba ile yapılan evlilikler, genetik yatkınlık olması ve diğer birçok etkenden dolayı bebekler kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelebilmektedir. Kalpte delik bebeğin anne karnında iken gelişim evresinde kalbin normal bir şekilde gelişmemesi sebebiyle ortaya çıkan bir çeşit kalp kusurudur. Doğuştan kalp rahatsızlıklarının en ...

Kalp Anatomisi

Kalp anatomisi, Kalp sağ ve sol kısımda birer kulakçık ve birer karıncık olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Sağdaki kulakçık ve karıncık arasında bulunan triküspit kapak, soldaki kulakçık ve karıncık ortasında ise mitrak kapak adı verilen kapaklar vardır.Kalbin sol karıncığından insanın en büyük atardamarı...

Kalp Büyümesi

Kalp büyümesi, Kalpte bulunmakta olan koroner arter damarının hasar görmesinden dolayı Kalpte boşluklar oluşur. Bunun sonucu olarak kalbin genişlemesine kalp büyümesi denmektedir. Bu hastalıkta kalp kapaklarında herhangi bir büyüme söz konusu değildir. Bu hastalık bazen ciddi rahatsızlıkların şebekesi olacağı gibi bazen de belli bir sık...

Açık Kalp Ameliyatı Riskleri

Açık kalp ameliyatı riskleri, özellikle bu ameliyatın göğüs bölgesinin kesilerek kaslarda, kalpte, kalp kapakçığında ve arterlerde uygulanan bir ameliyat türü olması bakımından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hastaya genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilen bu ameliyatların yaklaşık olarak 4-6 saat sürdüğü görülmekted...

Kalp Kapağı

Kalp kapağı, Kalp vücudumuzun göğüs ortasında yer alan, kaslarda oluşan bir organımızdır. Halk tarafından genelde yanlış bilinenin tersine, göğsün sol yanında değil, göğsün üzerinde kaburgaların birleştiği orta çizgi üzerinden, biraz solda olacak biçimde yerleşmiştir. Genel olarak ağırlığı erkeklerde 340 gr kadar kadınlarda ise biraz daha ha...

İnsan Kalbi Kaç Odacıktır

İnsan Kalbi Kaç Odacıktır, İnsanın kalbinde kanı pompalayan dört adet odacık bulunmaktadır. Üstte iki tane sağ atriyum kulakçık ve sol atriyum kulakçık olmak üzere iki tane odacık bulunmaktadır. Altta ise sağ ventrikül karıncık ve sol ventrikül karıncık olmak üzere iki tane odacık bulunmak üzere toplamdan dört adet odacık vardır. Ventrikül k...

Bebeklerde Kalp Atışı Sayısı

Bebeklerde Kalp Atışı Sayısı, oldukça önemlidir. Kalp atışı sayısının normalden az veya çok olması kalp hastalıklarının en önemli belirtisidir. Kalp atış hızına nabız denir. Bebeklerde kalp atış sayısının yani nabzın normalden çok ya da az olması birçok hastalığın habercisidir. Bu yüzden özellikle de bebeklerde kalp atım sayısının tak...

Kalp Deliği

Kalp Deliği, tıp alanında vlentriküler septal kusur adı ile anılırken kalpte de doğuştan oluşan bir hastalık olarak tanımlanır. Bebeğin anne karnındaki gelişimi esnasında kalbin yeterli olacak bir halde gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Meydana gelme sebebi net olarak anlaşılmasa da kalıtsal ve çevresel etkenlerin neden olduğu sanılmak...

Bebeklerde Kalp Deliği

Bebeklerde kalp deliği, doğuştan kaynaklanır. Henüz anne karnında olan bebeklerde ilk 3 ay içinde kalp gelişimi tamamlanır. Gelişimde meydana gelen sorunlarda kalp normal şekilde gelişemez. Bu gelişim bozukluklarından biri de kalbin odacıkları arasında delik olmasıdır. Genellikle bebeğin doğumuyla birlikte ilk yıl içinde bu sorun tespit...

Kalp Şekli

Kalp Şekli, İnsanda kalbi hemen hemen kendi yumruğu kadardır, kalbin yapısına baktığınızda içinin boş ve kaslı bir yapıda olduğunu, ön taraftan arka bölüme doğru sıkışık bir huni gibidir.Kalp olarak adlandırılan yapı, iki kanattan oluşan akciğer ortasında, göğüsün hemen hemen orta kısmında bulunur. Bu şekilde o...

Kalp Ameliyatı Sonrası

Kalp ameliyatı sonrası, son derece dikkat edilmesi gereken ve ameliyat sonrasında da bazı gereklilikleri olan ameliyattır. Özellikle âşık kalp ameliyatında riskler daha fazla olduğu için insanların ameliyat sonrasında belli bir süre dikkat etmeleri ve yapmaları gereken bazı durumlar vardır. Aksi durumlarda son derece zor geçen bu ameliyatın ...

Kalp Sıkışması

Kalp sıkışması, Genellikle 45 yaşından sonra insanlarda görülen ve en çok uzun süreler boyunca sigara içen insanlarda görülmektedir. Kalp sıkışması durumunda kişinin kendini kasmasından kaynaklanan nefes alamama durumları meydana gelmektedir. Kalp sıkışması, kesinlikle dikkate alınması gereken ve bunun yanında kesinlikle dikkat edilmesi...

Kalp Deliği Ameliyatı

Kalp deliği ameliyatı, Tıp dilinde, antrial septal defekt, atriya adı verilen kalbin üst bölümündeki sağ ve sol kulakçıkları birbirinden ayıran kas dokusunda oluşan deliğe kalp deliği denir. Bu kalpteki delikten dolayı sol kulakçıktaki temiz kan, sağ kulakçıktaki kirli kana karışır. Bu olumsuz durum hipertansiyon ve kalp yetmezliğine yol aça...

Kalbin Hızlı Atması

Kalbin hızlı atması, bir diğer adıyla hızlı nabız olarak bilinen bir durumdur. Birden fazla nedeni olan bu durum bu nedenle tam olarak neden olduğu gerekli olan muayeneler ve araştırmalar olmadan söylenemez. Kalbin hızlı atması sorunu eğer geçici bir özellik taşıyorsa bu durumlarda endişelenecek bir durumun olmadığı bilinmelidir. Fakat herha...

Kalp Kapakçığı Ameliyatı Sonrası

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası: Vücudumuz için önemli bir organ olan kalbin sağ ve sol tarafında birer çift, yani dört kapakçık vardır. Kalp kapakçıkları, kalbe gelen kanın kalbin birçok yerlerine ulaşmasını sağlar. Bu kapakçıklar görevini yerine kadar yapamaz ise kalp kapakçıklarının açılmaması sebebiyle kalbe gelen kanın geçişi zor ...

6 Haftalık Bebek Kalp Atışı

6 Haftalık Bebek Kalp Atışı,6. Haftada bebeğinizin kalp atışı başlamaktadır. Döllenmeden hemen sonra 22. Günde yani tam 3. Hafta 1 gün sonra embriyonun kalp atışı başlamaktadır. 6. Hafta içinde bu atımlar dakikada 105-112 civarında olur. Kan artık vücutta dolaşmaya başlamıştır. Kalp döllenme gerçekleştirmeden önce doğuma kadar tam 54 mi...

Yetişkinlerde Kalp Atışı Kaç Olmalı

Yetişkinlerde Kalp Atışı Kaç Olmalı: Her insanın kalp hızı farklılık göstermektedir. Birtakım hareketler ile koşma, yürüme ve buna benzer veya duygusal durumumuz üzüntü, endişe, mutluluk gibi, karnımızın aç veya tok olması veya havadaki sıcaklık gibi pek çok faktör kalp hızımızı etkilemektedir. Kalp hızımızı bulmak için 10 dakikalık bir dinl...

Dakikada Kalp Atışı

Dakikada kalp atışı, bir dakikada kalbin kaç defa attığı demektir. Kalp atışına nabız denir. Nabız insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Dakikada kalp atışı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. İçinde bulunduğunuz ruhsal durumda (Üzüntü, heyecan, korku gibi) kalp atışını etkilemektedir. Hareket halinde iseniz, koşuyor veya egzersiz yapı...

Kalp Damar Tıkanıklığı

Kalp damar tıkanıklığı dünyada insan ölümlerine en çok sebep olan hastalıkların başında yer alan ve Türkiye'deki ölümlerin %35'ine sebep olan hastalıktır. Bu sorun damar daralmaları ve damar sertliğinin devamında oluşan bir sorundur. Bu durum doğumdan itibaren başlıyor olsa da kötü beslenme, stres, sigara, hareketsizlik ve fazla kilo alınmas...

Kalp Ritim Bozukluğu

Kalp Ritim Bozukluğu, kalbin normal atımını düzenleyen elektriksel uyarıların gerektiği gibi çalışmama durumunda kalbin çok yavaş, çok hızlı veya düzensiz atması durumuna kalp ritim bozukluğu denmektedir. Sağlıklı bir kalp bir dakika da yaklaşık beş litre kanı tüm vücudumuza pompalamaktadır. Normal şartlarda kalp ortalama 60-100 kez atmaktad...

Kalp Hastalıkları

Kalp hatalıkları, kalp vücudumuzda bulunan en önemli organlarımızdan biridir. Kalp kişinin yaşamı boyunca durmadan çalışan ve tüm hastalıklara karşı oldukça duyarlı bir organdır. Kalpte görülen en sık sorun damar sertliğidir. Kalpte görülen en sık sorunlardan damar sertliği dışında daha değişik kalp hastalıkları da bulunmaktadır. Kalpteki ka...

Kalp Atışı

Kalp atışı, herkes için farklı değerlerde olur. Bu değerlerin değişmesi koşu sırasında, yürümede, üzüntülü olunan, sevinçli olunan zamanlarda, çeşitli bedensel aktivitelerde, açlık ve toklukta, sıcak havada söz konusu olabilir. Kalp atışı hızının tespit edilmesi için, bir kişinin 10 dakika kadar dinlenmesi ve ardından nabız sayısının be...

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada birçok insanda görülen ve genellikle müdahale edilmediğinde çok büyük tehlikeleri meydana getirerek insanların hayati tehlikeler yaşamasına neden olan bir durumdur. Bu durumda insanlarda çok büyük sorunlar meydana geldiği için kişinin ailesinde de psikolojik olarak etkilenmeler görülebilmektedir. Kalp dam...

Yapay Kalp

Yapay kalp, ileri derecede kalp yetmezliği sorunu yaşayan ya da kalp ameliyatları geçirdikten sonra kalp yetmezliği sorunu yaşayan hastalarda ilk tercih edilen kalp nakli olsa da bağış azlığı sebebi ile geliştirilen alettir. Kalp nakli bekleyemeyecek durumdaki hastalara takılan bu alet sayesinde kalbin işlevi olan kan pompalama görevi vücutt...

Kalp Fizyolojisi

Kalp Fizyolojisi, damarlar yoluyla oksijen karbondioksit besin ve gıda maddelerinin emilimini ve besin değerlerini dokularımıza iletir. Atık maddeleri vücudumuzdan atılımına yardımcı olur. Salgılanan hormonların emilimini ve dolaşımını sağlar. Kan basıncını kontrol altında tutup düzenler. Giriş çıkış ve sirkülasyonu sağlar. Kanın tek bir tar...

Kalp Atışı Düzensizliği

Kalp Atışı Düzensizliği, Kalp atışı düzensizliğinin tıp alanındaki ismi aritmidir. Aritmi kalbin çok daha fazla hızlı atması taşikardi veya daha yavaş atması brakardi ya da çok düzensiz bir şekilde atması gibi kalp ritim problemlerini ifade etmektedir. Kalp atışı düzensizliğinde kalbin her zamanki elektriksel ritminde ortaya çıkan bir d...

Ani Kalp Krizi

Ani kalp krizi; insan kalbinin yapısını meydana getiren kalp kasının bir alanda olan yetersiz kan akışı sebebiyle oluşan kalıcı hasardır. Ani kalp krizinin tıptaki diğer adı miyokard enfarktüstür. Kalp krizi kalbe giden kan akışını sağlayan damarlarda oluşan tıkanıklıktan kaynaklı, damarların beslemiş olduğu kalp kasında hücre ölümüne...

Kalp Sintigrafisi

Kalp sintigrafisi, kalp damarlarındaki tıkanıklık sonucu kalp kaslarının beslenememesi halinde ya da beslenmenin yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan koroner arter hastalığı tanısı sırasında kullanılan bir tetkiktir. Koroner arterdeki tıkanıklıklar bir süre sonra kaslarda iskemi denilen beslenme problemine neden olur. Bu sorun kalp krizi ...

Kalbin Yapısı

Kalbin Yapısı, Bir insan kalbi ortalama olarak o kişinin yumruğu ile aynı büyüklüktedir. Kalbin içi boş ve kaslı bir yapıya sahiptir. Dıştan görünüşü ön taraftan arka kısma doğru bir koniyi andırmaktadır ve bu yapının taban yani alt kısmı yukarıya doğru, yukarı kısmı ise aşağıya, ön tarafa ve sol tarafa doğru çevrilmiş durumdadır. İsmin...

Kalp Ritmi

Kalp ritmi bozukluğunun tıp dilindeki ismi aritmidir. Aritmi, kalbin çok fazla çabuk atması (Taşikardi) veya çok fazla yavaş atması (Bradikardi) veya düzensiz atması benzeri kalp ritim meselelerini anlamlandırır. Kalp ritim bozukluğunda kalbin her vakit ki elektriksel ritminde tek düzensizlik vardır. Aritmiler her yaşta meydana çıkabilir ve ...

Kalpte Üfürüm

Kalpte üfürüm normalde duyulmaması gereken ama bazı durumlarda damar içerisinde dolaşan kanın türbülans oluşturmasıyla meydana gelen ve duyulan sesler olarak tanımlanmaktadır. Üfleme ile çıkan sesler gibi bir ses duyulmaktadır. Bu durum organik bir kalp hastalığı bulgusu olarak karşımıza çıkabileceği gibi kalp dışı bazı durumlarda da ortaya ...

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir

Kalp krizi belirtileri, kalp damarlarının birçok nedene bağlı olarak tıkanmasıyla meydana gelir. Kalbi besleyen damarları, kanın pıhtılaşması tıkayabilir. Bu gibi durumlarda kanın aniden azalması veya kesilmesi kalp krizine yol açar. Kalp kasları kriz sırasında yeteri kadar oksijen alamadığından gerekli olan görevlerini yapamaz hale gel...

Kalp Ağrısı Neden Olur

Kalp ağrısı neden olur, kalp ağrısı çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilecek olan bir ağrı türüdür kalp de oluşan bu ağrılar için kısa zaman içerisinde Uzman bir doktor tarafından muayene olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır kalp insan canlılığının temelini oluşturan bir organ olduğu için aks...

Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir dediğimiz zaman çoğunlukla sinirsel bir durum olan kalp çarpıntısının herhangi bir şey yapılmasına gerek kalmadan dinlenildiği zaman geçtiğini görebilmek mümkündür. Kalbin ve tiroit bezi gibi başka organlarda bulunan organik hastalıkların belirtisi de olabilen kalp çarpıntısı sinüs taşikardisi gibi kalbin dakik...

Kalp Krizi Nedenleri

Kalp krizi nedenleri, kalp krizi hücrelerinizin oksijensiz kalıp işlevlerini yerine getirememesi ve ölmesi demektir çoğunlukla bu durum damar sertliğine bağlı olarak oluşur. Kalp krizi kalbi besleyen damarlar tıkanıp damarların beslediği bölgelere kan gitmediği zamanlarda oksijensiz kalan hücrelerin ölmesi sonucunda oluşur kalp krizlerinin b...

Kalp Çarpıntısı

Kalp çarpıntısı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve birçok zaman kadın ya da erkek olarak ayrılmadan herkeste görülebilecek bir durumdur. Özellikle ileri yaştaki kişilerde ortaya çıkan bu gibi sorunlar bazen çok tehlikeli durumları ortaya çıkarmaktadır. Kalp çarpıntısı, insanlarda hayat boyunca durmaksızın çalışan bir organ olan ...

Kalp Masajı Nasıl Yapılır

Kalp masajı nasıl yapılır, Bir hastanın kalbinin durması veya nefes alamama durumunda gibi acil durumlarda hiç vakit kaybetmeden önce 112 Acil Yardımı arayıp haber verilirken bir yandan da uygulanacak ilk yardımda sıralama şu şekildedir.A. (Airway; havayolu), Kişinin nefes yolumun açık olduğu kontrol edilir.B. (Br...

Kalp Spazmı

Kalp spazmı, günümüzde çok karşılaşılan bir problemdir. Özellikle ileri yaştaki insanlarda ya da farklı hastalıkları olan kişilerde meydana gelen kalp spazmı gelişen tıbba rağmen son derece büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Kalp spazmının en temel nedeni ve meydana gelmesinde rol oynayan durum tabi ki damar tıkanıklığı problemidir. Mey...

Konjestif Kalp Yetmezliği

Konjestif Kalp Yetmezliği, Kalbin vücudun ihtiyacı olduğundan daha az kan pompalamasına konjestif kalp yetmezliği (CHF) adı verilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hastalık sakatlığın ve 65 yaşından daha yaşlı kişilerin hastaneye yatırılmasının ana sebebidir. Konjestif kalp yetmezliği her yıl 40. 000'den daha fazla k...

Kalp Çarpıntısı Neden Olur

Kalp çarpıntısı neden olur, kalp sürekli durmaksızın çalışan vücutta hayati önem taşıyan bir organdır. Kalp atışları dışarıdan fark edilir. Bazı kişilerde zaman zaman, göğüs bölgesinde kalbin düzensiz ya da hızlı attığı fark edilebilir. Düzensiz ve hızlı kalp atışları kalp çarpıntısı olarak tanımlanır. Halk arasında oldukça yaygın bir ş...

Kalp Krizi Nedir

Kalp Krizi Nedir, Kalp, istirahatte dakikada 60 ile 80 defa bütün vücuda kan pompalayan güçlü bir organımızdır. Bütün vücudun kan ihtiyacını karşılarken kalbin de beslenmesi ve kan alması gerekmektedir. Kalbin kendini beslemekte olan bu damarlara koroner arterler adı verilmektedir. Koroner arterlerin dolaşımında bir bozulma meydana geld...

Geçici Kalp Pili

Geçici kalp pili, hastalara acil gelişen kalp bloğunda, bayılmada, kalp ritminin yavaşlaması, ritim bozukluğu gibi durumlarda dışarıdan elektrik uyarısı vererek kalbin istenen düzeyde çalışmasına yardımcı olur. Geçici kalp pili hastaya yatak başında ya da anjiyografi masasındayken takılabilir. Genellikle kasık toplardamarından kalbin sağ kar...

Kalp Kapakçığı Değişimi

Kalp kapakçığı değişimi, için ameliyat yapılır. Kalp kapakçığı ameliyatı iki nedenden dolayı yapılabilir. İlk sebep kalp kapakçığı tamiri için ameliyat yapılması, diğeri ise kalp kapakçığı değişimi için ameliyat yapılmasıdır. Fakat kalp kapağı değişimi tamirinden kolay olduğu için genellikle değiştirilmesi tercih edilmektedir. Toplumda çok s...

Kalp Check Up

Kalp Check Up Nedir ve Ne İçin Yapılır, zellikle belli yaş ortalamalarından sonra ve özellikle belli riskler taşıma olasılığı olan kişilerin düzenli olarak yaptırması tavsiye edilen ayrıntılı bir kalp taraması testidir. Bu taramayı yaptıran kişilerin, kalbinde ve damarlarında oluşmuş ya da oluşabilecek sorunlar, büyük ölçüde tespit edilir ve...

Kalp Kapakçığı

Kalp Kapakçığı, Kalp kişinin yaşamını rahatlıkla surdurebilmesi için ve kişiyi ayakta tutan bir organ olmaktadır. Kalp kapakçığı ise bazen riskli bir şekilde sıkıntılı olabilmektedir. Yanı kişiler doğuştan kalp kapakçığı delik doğa bilmektedir. Kalp kapakçığı sorunu ola kişiler genellikle geçirdiği ameliyat sonrasında düzeltmektedir v...

Kalp Aritmi

Kalp aritmi dediğimiz zaman kalp ritminin düzensiz hale gelmesi ve anormal bir kalp ritminin oluşması karşımıza çıkmaktadır. Kalbinde herhangi bir sorun olmayan çocuklarda sıklıkla karşımıza çıkabilen bir sorun olarak bu durumda çocuk kalp atışlarının hızlandığını rahatlıkla hissedebilmektedir. Kalbin çok hızlı atmasının yanı sıra kalp ritmi...

Kalp

Kalp,  vücuda kan pompalayan olmazsa olmaz organımızdır. Kalp  kalp kası adlı özel çizgili kasta oluşur. Kalbin içi boştur, kalp kasılır gevşer ve içine kan alıp boşaltır. Üç tabakadan oluşur ve bu tabakalar sayesinde kalbin muntazam yapısı işlevini gösterir. Bu tabakalar dıştan içe doğru perikart, miyokart ...

Kalp Ağrısı

Kalp ağrısı, Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, dört odacıklı, çalışması sinirler tarafından kontrol altında tutulan, herkesin kendi yumruğu büyüklüğünde olan ve bedenimizin sol tarafında bulunan bir organımızdır. Kalp bir pompa gibi bütün vücuda kan pompalayarak hücrelerin ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sebeple kalpte meydana ge...

Açık Kalp Ameliyatı

Açık kalp ameliyatı, göğüs kısmının kesilerek, adalelerde, kalpte, kalp kapakçığında ve arterlerde uygulanan bir ameliyat türüdür. Ulusal Kalp ve Ciğer Sağlığı Kan Enstitüsüne göre; koroner atardamar köprüleme (Bypas) greftleme (CABG), yetişkinlere yapılmış olan en yaygın kalp operasyonu yoludur. Bu ameliyat süresince, hijyenik damar ya...

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları, Kalp ve damar hastalıkları günümüzde hiç ummadığımız bir anda karşımıza çıkabilmekte ve insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Kalp ve damar hastalıkları ile tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;Koroner Arter: Kalp damar hastalıklarında ilk olarak karşımıza çıkan koroner arter kolestero...

Kalp Nedir

Kalp nedir, göğsün ortasında bulunan, kaslı sistemden oluşan bir yapıdır. Yaygın yanlışın aksine, göğsün sol tarafında değil, göğsün orta çizgisi üzerinde, biraz solda kalacak şekilde yer almaktadır. Ağırlığı erkeklerde üç yüz kırk gram kadar, bayanlarda ise az olduğu tahmin edilmektedir. Kalbin sağ kenarı, göğüs kemiğinin sağ tarafının arka...

Kalp Görevi

Kalbin Görevi anlatmakla bitmez görevleri çok ve hayatidir. Kalbimiz göğüs kafesimizde bulunan bir organımızdır. Yapısı kastan oluşur. Bütün vücudumuza oksijen ve besin maddesini kanın taşımasını sağlar. Ağırlık olarak erkeklerde kadınlardan biraz daha ağırdır. Kalbimiz o kadar önemli iki dolaşım sistemimize kanımızı pompalar. Kanımız o...

Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği, genel olarak yaşlı popüsyonda sıklıkla karşılaşılmakla birlikte yediden yetmişe her yaşta rastlanabilen ve son derece ciddi olduğu kadar da hayati tehlike içeren bir kalp rahatsızlığıdır. Kalbin olağan fonksiyonlarındaki bozulmalar sonucunda vücudun metabolik ihtiyacını karşılayacak kanın gereği kadar pompalanmadığı ya ...

Kalp Nasıl Çalışır

Kalp Nasıl Çalışır: Kalp göğsün ortasında bulunan, kaslardan oluşan bir yapıdır. Yaygın yanlışın aksine, göğsün sol tarafında değil, göğsün orta çizgisi üzerine, biraz solda olacak biçimde bulunur. Ağılığı erkeklerde 340 gr kadar, bayanlarda ise bu oran daha düşüktür.Kalbin sağ kısmı, göğüs kemiğinin sağ kısmın...

Kalp Ameliyatı

Kalp Ameliyatı, Ameliyat olacak hastanın gerekli tahlillerinin yapılması için, ameliyattan önce hastaneye başvurması gerekmektedir. Bu tahliller rutin olan kan, idrar testleri ve EKG, röntgen filmi'dir. Kapak hastaları için ameliyat öncesi dişlerin kontrolü sağlanır ve gerekiyorsa tedavisi yapılır. Testler hazır olduktan sonra hasta direkt o...

Kalp Masajı

Kalp masajı bir kişinin kalbinin durması ya da nefes alamaması durumlarında hiç vakit kaybetmeden uygulanması gereken ilk yardım uygulamasıdır. Kişinin bir yandan 112 Acil yardım hattına durumu haber vermesi bir yandan da kalbin tekrar atması veya hastanın nefes alabilmesini sağlamak için kalp masajı yapması gerekir. Bu yüzden kişinin kararl...

Kalp Krizi

Kalp krizi, kalbin yapısını oluşturan kalp kasının bir alanındaki yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan kalıcı hasarları anlatır. Miyokard enfarktüs olarak tanımlanan kalp krizi, kalbe kan akışı sağlayan damarlardaki tıkanıklıktan dolayı, damarların beslediği kalp kasında hücre ölümüne sebep olur. Bu hastaların acilen sağlık kuruluşuna ul...

Anne Karnında Bebek Kalp Atışı Ne Zaman Başlar

Anne karnında bebek kalp atışı ne zaman başlar, hamilelik dönemi bir anne adayı için yaşayabileceği en özel ve en güzel anları oluşturur. Gebelik dönemi her anne adayı için baştan itibaren farklı süreçler içerir ve her aday farklı belirtiler yaşar. Özellikle anne adayı gebe kalmak için uzun bir uğraş vermişse yaşadıkları endişeler ve st...

Ani Kalp Çarpıntısı

Ani kalp çarpıntısı nedenleri neler olabilir? Birey bazen kendi kalp atış seslerini sert ve kuvvetli bir şekilde hisseder. İşte kalbin bu şekilde sert ve kuvvetli bir biçimde atmasının ve bireyinde bunu hissetmesinin tam adı çarpıntıdır. Bu çarpıntı bazen bir egzersiz sonrası bazen bir sinirlenme esnasında olurken bazen de korkulu bir durumd...

Kalp Atış Hızı

Kalp Atış Hızı, Kalbin kasılması ve gevşemesiyle damarlara yapılan basınca, kalp atışı, dakika içerisinde yapılan basınca isekalp atış hızı adı verilir. Kalp atış hızı dakika içerisinde yaklaşık olarak 60-80'dir.Kalp Atış Hızı Nasıl Ölçülür?Kalp atış hızını vücut üzerinde 2 türlü...

Kalp Kapakçığı Romatizması

Kalp Kapakçığı Romatizması, Kalp romatizması bazı bakteriyel enfeksiyonlardan sonra gelişen ve kalp dokularını tutan sistemik bir hastalıktır. Kalp romatizması; romatizmal ateş, romatizmal kapak hastalığı, romatizmal kalp hastalığı gibi değişik isimlerle de anılır. Aslında bu adlar hastalığın farklı evrelerinin veya oluşturduğu değişik ...

Kalp Ne İşe Yarar

Kalp Ne işe Yarar; Kalp göğsün orta kısmında yer alan, kaslardan meydana gelen bir organdır. Yaygın olarak bilinen bilginin aksine, göğsün tam sol yanında değil, göğsün orta çizgisinin üzerine, biraz daha solda kalacak şekilde yerleşmiştir. Ağırlığı erkeklerde en fazla 340 gr kadar olurken, kadınlarda ise biraz daha bir miktardadır....

Kalp Kapakçığı Kireçlenmesi

Kalp kapakçığı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir problemdir. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasında bulunur. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan ortaya çıkar. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olmaktadır. Normalde yetişkinlerdeki kapak alanı 3-4 cm olur. Kalpte değişimlerin meydana ...

Kalp Damarları

Kalp damarları, insan vücudunda gün içerisinde 100 bin kez çarpan kalbin iyi bir oksijenlenme sistemi ve beslenme sistemi olması gereklidir. Diğer organlar gibi kalpte hücrelerden meydana geldiği için kanlanması ve oksijenlenmesi gereklidir. Ayrıca kalbin dört odacığı da kanla dolu olsa da beslenmesi için aort atardamarlarından, sol ve sağ k...

Sürekli Kalp Çarpıntısı

Sürekli kalp çarpıntısı; İnsanda devam eden sürekli kalp çarpıntısı mevcutsa önemli hastalıklara neden olabilir. Çoğunlukla yaşlılarda görülen bu çarpıntıya antiviral fibrilasyon gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Gençlerde oluşan sürekli kalp çarpıntısı kullanmış olduğu bir ilacın yan etkisi olabilmektedir. Bir de sürekli olarak ...

Kalp Damar Tıkanıklığı Ameliyatı

Kalp damar tıkanıklığı ameliyatı; Kalp damar tıkanıklığı günümüzde önemli rahatsızlıkların başında gelmektedir. Özellikle stresli hayat sigara yanlış beslenme kalp damar tıkanıklığını tetiklemek de ve devamında önemli rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.Kalp damar tıkanıklığı nedir?

Gebelikte Kalp Çarpıntısı

Gebelikte kalp çarpıntısı: Kalp çarpıntısı, sanki kalp göğsün altında çırpınıyormuş, çalkalanıyormuş, düzensizce vuruyormuş gibi bir his verir. Bu durum nefes darlığına ve paniğe sebep olabilir. Ama bazı çarpıntılar, özellikle gebelik esnasındaki çarpıntılar normal sayılır. Yine de telaşlandırması ve korkutucu olması kaçınılmaz olur. Bunun y...

Kalp Krizi Belirtileri

Kalp Krizi Belirtileri, özellikle kalp krizinin en yaygın bir şekilde görülen belirtisi kişinin kalbinin normalden hızlı çarpması veya düzensiz bir kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük çekilmesidir. Ayrıca yoğun derecelerde halsizlik olması ve kalbe yetersiz oranda kan gelmemesinin sonucunda ortaya çıkan göğüs ağrısıdır. Eğer bu belirtilerde...

Bebeklerde Açık Kalp Ameliyatı

Bebeklerde açık kalp ameliyatı, günümüz koşullarında artık kardiyolojik ameliyatlar en ağır doğumsal kalp rahatsızlıklarında bile büyük bir başarı ile yapılabilmektedir. Bebeklerde görülen kalp hastalığının nedenleri, radyasyon, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar, akraba evlilikleri, kromozom anomalileri, annenin gebelik sırası...

Kalp Kası Hastalığı

Kalp kası hastalığı, kalp kaslarının görevi, kalbin vücuda gerekli kanı pompalamasını sağlıyor. Bu bağlamda kalbin bu görevini iyi yerine getirmesinde kalp kasları önemli bir işleve sahiptir. Fakat kimi zaman kalp kasları bu görevini iyi yerine getiremez ve iyi çalışmaz durumda olur. Bu da kalbin vücuda kanı pompalamasında yetersizliklere yo...

Genç Yaşta Kalp Krizi

Genç yaşta kalp krizi, son birkaç yıldır, bilhassa genç yaşta kalp krizi ve benzeri kalp veya damar hastalığı sonucu ani ölüm durumlarının sayısındaki artış hepimizi rahatsız edecek düzeye vardığı görülüyor. Tabi bu gibi durumlardan kurtulmak ve kendimize iyi bakarak, doktorumuza danışarak bu gibi olaylardan sıyrılabiliriz. Beslenme alışkanl...

Koroner Kalp Hastalığı

Kroner kalp hastalığı, kroner arter kalbin çevresini kaplayan ve kalbin beslenmesine yardımcı olan atardamarlara verilen addır. Çok fazla yemek, aşırı yağlı gıdaların tüketimi, beslenme düzensizliği, yaşam tarzının hareketsiz olması gibi nedenlerden dolayı tüketilen gıdaların yan maddeleri damarlarda birikebilir. Damar duvarı genişleyeb...

Kalp Rahatsızlıkları

Kalp rahatsızlıkları, yaşamı tehdit eden hastalıklar içinde ilk sıradadır. Günümüzde daha da artış gösteren bu rahatsızlıkların en önemli sebepleri, başta sigara olmak üzere, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker, alkol, stres, kötü beslenme ve hareketsizliktir. En sık rastlanan 5 kalp hastalığı ise şunlardır:Koron...

Kalp Krizi Sonrası

Kalp krizi sonrası, neler yapılmalıdır? Kalp krizi geçiren her birey kriz sonrası doğal olarak korkmaktadır. Çünkü yaşadığı bu olay bireyin hayatını tehdit etmiş ve riske atmıştır. Kalp krizi geçiren birey her ne kadar doktor tavsiyelerini dinlese de uygulasa da yine de tedirgin olmaya ve korkmaya devam eder. Kalp krizi geçiren bireyler kriz...

Hızlı Kalp Çarpıntısı

Hızlı kalp çarpıntısı, kalbin normal dışı hızlı bir şekilde atması olarak tanımlanır. Stres, egzersiz, kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, bazı tıbbi müdahaleler, soğuk algınlığı, panik atak gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Hızlı kalp çarpıntısı nedeniyle kişiler genelde endişe duyabilir. Ancak kalp çarpıntısı çok nadir durumlarda ...

Kalp Enfarktüsü

Kalp enfarktüsü, halk arasında kalp krizi olarak bilinen sağlık sorunudur. Akut miyokard enfarktüs olarak tanımlanan kalp enfarktüsü kalp kasındaki bir bölgedeki yetersiz kan akışı yüzünden kalıcı hasarlara neden olur. Kalbin ihtiyacı olan kan akışının sağlandığı damarlardaki tıkanıklık yüzünden, damarların beslediği kalp kaslarında hücre öl...

Açık Kalp Ameliyatı Sonrası

Açık kalp ameliyatı sonrası, Ağır bir ameliyat olan açık kalp ameliyatı yani By-pass zor bir operasyondur. Açık kalp ameliyatı sonrası da çok özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın vücuduna ve bakım durumuna göre değişir. Açık kalp ameliyatı sonrası hasta, 1-3 gün arasında yoğun bakım ün...

Kadınlarda Kalp Krizi Belirtileri

Kadınlarda kalp krizi belirtileri, kadınlarda kalp krizi yaşı her zaman hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarından dolayı giderek düşüyor. Genel olarak yaygın bilinenin aksine kadınlarda kalp krizi belirtileri erkeklerde görülen belirtilenden daha farklıdır. Yani kadınların kendilerine özgü kalp hastalığı belirtileri ve sempto...

Kalp Çarpması

Kalp çarpması, kalp yaşam boyunca durmaksızın çalışır. Ancak kişiye kendini unuttur ve nasıl attığı ya da çarptığı hissedilmez. Ancak bazı kişiler zaman zaman karın ya da göğüs bölgesinde kalbinin normalden hızlı, düzensiz ve güçlü çarptığını hisseder. Bu durum kalp çarpması olarak tanımlanır. Kalp çarpması, toplumda yaygın görülen şikâyetle...

Normal Kalp Ritmi

Normal kalp ritmi, Nefes alabilen her bireyin kalp hızı farklıdır. Dinlenme halinde olan yetişkin bir bireyde normal kalp atım hızı 60 ile 100 arasında değişmektedir. Bireydeki kalp atış hızının bu aralığın altında yahut üstünde olması bir problemin habercisi olabilir. Bu kalp atım hızı çocuklarda ise 70-100 arasında olabilmektedir. Eğer bir...

Çocuklarda Kalp Krizi

Çocuklarda kalp krizi, çoğunlukla doğuştan gelen problemlere dayalı olmaktadır. Yani kalbinde delik, şah damarının ters olması ya da akciğer damarının ters olması, ciğerlerde bulunan damarların tıkalı olması, dar olması, çocuklarda kalp krizinin belirtileri arasındadır. Araştırmalara göre, her bin bebekten 7'si kalp sorunuyla dün...

7 Haftalık Bebek Kalp Atışı

7 Haftalık bebek kalp atışı, genellikle ultrason görüntülerinden hissedilebilmektedir. Hamilelik süreci anne adayları tarafından hem sıkıntılı hem de en güzel duyguların yaşandığı çok güzel bir süreçtir. Başından sonuna kadar herkesin farklı farklı duygular yaşadığı, çeşitli belirtilerin olduğu bu dönemin anne adaylarında iz bırakması s...

Konjenital Kalp Hastalıkları

Konjenital kalp hastalıkları, bir diğer adıyla doğumsal kalp hastalığı gebelikte meydana gelmektedir. Gebelik esnasında yani gebeliğin 8. Haftasında belirmektedir. En yoğun görülen konjenital anomalidir. Ailede bu türde hastalıkların görülmesi olasılığı arttırmaktadır. İnsülin kullanan diyabet hastası bayanların hamileliklerinde daha sık gör...

Kalp Pili Çeşitleri

Kalp pili çeşitleri, kalp pili kalbin yeterince elektriksel uyarıyı yapamadığı hallerde ya da kalbin elektriksel uyarıları vücuttaki dokulara yeterice ulaştıramaması halinde, elektriksel uyarı oluşturulması için kullanılır. Kalp pili hem kalbin ritmini sağlar hem de kalp ritmini düzenler. Daha önceden kalp pili sadece kalbin yavaş atması ned...

Kalp Çarpıntısı Nasıl Geçer

Kalp çarpıntısı nasıl geçer; genellikle sinirsel bir durumdur. Kalbinizin sert ve hızlı attığını ve ritim bozukluğu olduğunu hissetmek yine de endişe verici bir durum olabilir. Kalp çarpıntısı çoğunlukla basit bir nedene bağlı olmaktadır. Ancak ciddi bir kalp hastalığının habercisi olabileceğinden mutlaka doktora gidilmelidir. Kalp normalden...

Kalp Bölümleri

Kalp Bölümleri: Kalp veya yürek kırmızı kastlardan oluşan, asıl görevi kanı diğer organlara pompalamak yani basınçla diğer organlara göndermek olan bir organımızdır. Metabolizma işlevinin sürdürülebilmesi için vücut ısısının düzenlenmesi, asit ve baz dengesinin normal düzeyden devam etmesi hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli olan bölgele...

Kalp Stent

Kalp stent, tıkanan ya da kapanan kalp damarlarına uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemle damarın genişleterek açılması ve kanın yeniden damarlarda dolaşması sağlanır. Stentler, balon anjiyoplasti ve diğer birçok cihazda söz konusu olan olumsuzlukları ve eksiklikleri giderdiği için yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem yalnızc...

Kalp Kapakçığı Yetmezliği

Kalp kapakçığı yetmezliği yani mitral yetmezliği (MY), mitral kapağın sol ventrikülün kasılması esnasında tam kapanamaması ve bunu neticesinde sol ventrikülden sol atriuma kanın geri kaçmasıdır (Kapakların anatomisi ve kalbin çalışma prensipleri amacıyla bakınız: kan dolaşımı ve kalp kapakları). Buradaki sorun; sol ventrikülün, kendisin...

Gebelikte Kalp Atışı

Gebelikte kalp atışı, Gebelikte annenin kalp atışı, gebelik ile anne adaylarının vücudunda birçok değişim meydana gelir. Gebeliğin başlaması ile gerek fiziki gerekse psikolojik olarak bir değişim süreci başlar. Bu değişimlerden biri de anne adayının kalp atışında yani nabızdaki değişimdir. Kalp atış hızı (Nabız), kalbimizin 1 dakikada k...

Kalp Krizi Sırasında Ne Yapılmalı

Kalp krizi sırasında ne yapılmalı, Nasıl müdahale etmeliyim? Diyorsanız, yazımızı okuyabilirsiniz. Kalp krizi ani damar tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kalp krizi daha çok yaşlılarda görülebilen bir rahatsızlık iken, çok sık olmamakla beraber gençlerde ve çocuklarda da görülebilmektedir. Kalp krizi ile karşılaşıldığ...

Kalp Cerrahı

Kalp cerrahı, oldukça yoğun bir eğitim süresinden geçtikten sonra edinilen bir meslektir. Oldukça zor ve büyük fedakarlıklar gösterilerek bu meslek icra edilir. Aslında cerrahlık başlı başına zor bir meslektir. Bu duruma bir de kalp alanı eklenince mesleğin zorluğu daha da fazla ortaya çıkmaktadır. Kalp cerrahlarının temel görevi ise ka...

Gizli Kalp Krizi

Gizli Kalp Krizi, Kalp krizinin semptomları bellidir. Kalp krizi geçiren insanların büyük bir çoğunluğu göğüste oluşan rahatsızlık ve ağrı, terleme ve aşırı derecede halsizlik belirtileri ile kalp krizi geçirirken bir grup insan da hiçbir belirti olmadan kalp krizi geçirmektedir. Gizli kalp krizi geçirenlerin başında diyabet hastaları g...

Hamilelikte Kalp Çarpıntısı

Hamilelikte kalp çarpıntısı, çok sık görülen şikâyetlerden biridir. Genellikle masumdur. Fakat birçok kadın hamilelikteki bu çarpıntılardan çok rahatsız olur. Bebeğine bir şey olacak korkusu da eklenince çarpıntılar kabusa dönebilir. Hamilelik stres, duygu durum bozuklukları, heyecan gibi duyguların fazlaca yaşandığı bir dönemdir. Buna ...

Kalp Sağlığı

Kalp sağlığı, genel sağlığın bir aynasıdır. Kalp sağlığı yeterince önemsenmediği için, kalp hastalıkları toplumdaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Hareketsiz bir yaşam tarzının olması, stresin fazla olması, beslenmenin düzensiz ve sağlıksız olması gibi faktörler kalp sağlığını bozar ve kalp hastalıklarının görülme risk...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 10...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak ...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlar...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur.Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artı...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortası...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024