Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kalp Anatomisi

Kalp Anatomisi

Kalp anatomisi, Kalp sağ ve sol kısımda birer kulakçık ve birer karıncık olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Sağdaki kulakçık ve karıncık arasında bulunan triküspit kapak, soldaki kulakçık ve karıncık ortasında ise mitrak kapak adı verilen kapaklar vardır.

Kalbin sol karıncığından insanın en büyük atardamarı olan ve tüm vücutta oksijenlenmiş kanı taşımakta olan aort damarı çıkmaktadır. Sol karıncık ile aort damarı arasında yer alan aort kapağı adı verilen üç yapraklı aort kapağı vardır. Benzer olarak sağ karıncıktan da akciğerlere oksilenmemiş kanı taşıyan pulmoner adı verilen damar çıkar. Sağ karıncık ile pulmoner damar arasında yer alan pulmoner kapak verilen üç yapraklı bir kapak yer almaktadır. Kalbin sağ kulakçığına tüm vücuttan gelen kanı toparlayan damarlar açılır. Bu kan akciğer atardamarı ve sağ karıncık tarafından akciğere gönderilir.

Akciğerlerde oksijenlenmiş olan kan sol atriyuma giden dört adet akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa ulaşır. Buradan da mitral kapaklara uğrayarak sol karıncığa gelir ve sol karıncık tarafından da tüm vücuda gönderilir. Kalpte yer alan kapaklarda kanın bu dolaşımı esnasında, kanın geriye kaçmaksızın tek yönde ilerlemesini sağlar. Kalbin dış kısmını perikard denilen bir zar tamamen kaplamaktadır. Perikard ile kalp arasında, kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için eser miktarda kayganlaştırıcı bir sıvı bulunmaktadır.

Kalbin iletim sistemi: Kalbin dakikada düzenli bir ritim atmasını aynı zamanda aynı sayıda atmasını sağlayan, vücudumuzun anlık olgularına karşı artan kan ihtiyacını karşılayacak biçimde kalbin dakikadaki atma sayısını ya da azalmasını sağlayan sistemdir. Aynı zamanda dolaşım esnasında önce kulakçıkların kasılmasını sağlayan, aynı bir binanın elektrik ve kablo sistemine benzeyen elektrikli uyarımın çıktığı ve bu uyarmanın bütün kalp hücrelerine sistemli bir şekilde iletildiği adına kalbin işletim sistemi adı verilen bir sistem bulunmaktadır.

Kalpte uyarı ilk önce sinoatrial düğümden çıkar kulakçıkları dolaştıktan daha sonra atrioventriküler düğüme gelir ve burada biraz kaldıktan sonra aşağı inerek karıncıkları uyarır. Bir kalp atması, kalbin sağ kulakçığının üst kısımlarında yer alan ve sinüs düğüm adı verilen özelleşmiş bir hücre topluluğundan oluşan bölgenin elektriksel bir uyarı çıkması ile başlar. Bu bölge kalbin doğal enerji veren kısmı olarak bilinir. Sinüs düğümünden çıkan bu etkileşim kalbin bulunan iki kulakçığı boyunca ve aşağıya doğru akar ve kulakçıklar kasılarak içinde kanı karıncık kısımlarına gönderirler. Sonrasında uyarı kulakçıklar ile karıncıklar arasında yer alan arklı bir bölgeye; atrioventriküler düğüme akar. Elektrik iletilmesi karıncıklara gelmeden önce atrioventriküler düğümde bir müddet bekletilir. Böylece kulakçıklarla karıncıklar aynı esnada kasılmaz.

Kulakçıkların kasılmasının bitiminden sonra his purkinje sistemi ile adlandırılan elektriksel ağ ile uyarmak tüm karıncıklara iletilirve kasıklarak içlerindeki kanı akciğere ve aort vasıtasıyla vücuda gönderirler. Sinüs düğümü tekrar başka bir uyarı göndererek yeni bir olguyu oluşturur. Normalde sinüs düğümünden dakikada altmış yüz civarında dikkat uyarısı çıkmaktadır. Bu da kalbin akış hızını belirtir.

Kalbin atardamarları: Kalp de diğer vücutta bulunan organlar gibi birçok hücreden meydana gelmektedir ve bu hücrelerin oksijenlenmesi gerekmektedir. Başta 2 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; sağ ve sol ana koroner arter damardır. Sol ana koroner arter iki kısma ayrılır sol ön inen arter ve sirkumfleks arter olarak yer alır.

Kalbin fizyolojisi ve elektrofizyolojisi: Kalbimiz, kulakçıklar kanalıyla kendisine iletilen kanı, kasılarak büyük damarlara gönderir. Bu damarlar sol karıncık içinde akciğer atardamardır. Bu kasılma anına sistol diyoruz. Kalbin kasılması sağ atriımum üst taraflarında bulunan sinüs düğümünün belirli mesafelerle düzenli olarak çıkardığı elektrik uyarmaları ile olur. Bu uyarmalar kalbin her kısmına iletim sistemi adı verilen yolla ulaştırılır.

Diyastol: Sistol ile kanın atımı bittikten sonra ventriküllerde esneklik başlar. Bu esnemeye diyastol adı veriyoruz. Diyastolün en başında ventriküllerin büyüklüğü değişmeksizin içinde bulunan basınç esneklik başlamasından itibaren düşüş başlar.
Son Güncelleme : 20.01.2024 03:46:21
Kalp Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kalp Anatomisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kalp Anatomisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kalp Kasılması
Kalp Kasılması
Kalp kasılması, dakikada 60-80 defa olması normal kabul edilmektedir. Taşikardi adı verilen kalbin dakikadaki kasılma sayısının yükselmesi dakikada 100 defa kalp kasının kasılması demektir. Bunun tam tersi olarak kabul edilen Bradikardi ise dakikada ...
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığı Büyümesi, Kalp duvarının kalınlaşması ve genişlemesi anlamına gelen kalp kapakçığı büyümesi, başlı başına bir hastalık değildir. Ancak altında yatan başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Kalbin aşırı çalışmasına neden...
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığında Kaçağı, Kalp vücuda kan pompalayan ve vücutta kanın dağılımını sağlayan, göğüs kafesinin sol atında bulunan en önemli iç organlardan birisidir. Kalpte bulunan mitral kapak, temiz kanın gelmesiyle açılarak kalbe temiz kanın ulaşmasın...
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp kapakçığı kalınlaşması genellikle yaşın ilerlemesine bağlı ortaya çıkan bir sorundur. Bu nedenle yaşın ilerlemesi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Fakat çocukluk çağında geçirilen bir eklem romatizmasıda kalp kapağında bozulmalara neden ...
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Daralması, tıp dilinde diğer adı Aort Stenozu olarak bilinir. Kalp kapakçığı, kalbin sol boşluğunda ve kalbin çıkan aort damarın ortasında bulunur. Kalp kapakçığı, yarım ay şeklinde üç tane yapraktan oluşmakta ve görevi kanın geri kaçm...
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp kapakçığı çökmesi, Kalbiniz vücuda gerekli olan oksijenli kanı hiç durmadan pompalayan bir pompadır. Kalbin içinde 4 kapakçık bulunur bu kalp kapakçıkları kanın kalp içerisinde tek yönde pompalanmasını sağlar. Eğer 1 veya daha çok kapakçıkta sor...
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanması
Kalp Yağlanmasının Belirtileri, Kalpte yağlanma iki farklı şekilde meydana gelir. Bunlardan ilki; kalp adalesi içinin yağlanma durumu, diğeri ise kalp adalesinin kendisinin yağlanmasıdır. Kalpte yağlanma farklı şekillerde meydana gelir. Genellikle, a...
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı, Kalp çarpıntısı durumu kalp vuruşlarının ya da atışlarının hissedilir derecede artması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu sorun boğaz, göğüs ya da boyun bölgesinde hissedilebilir. Çarpıntı esnasında ise hoş olma...
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp kapağı kireçlenmesi, genellikle ileri yaşlarda aort kapağını etkileyen bir sorundur. Aort kapağı kalpte sol karıncık ve aort damarı arasındadır. Yarım ay biçiminde 3 tane yaprakçıktan meydana gelir. Aort kapağı kanın geriye kaçışına engel olur. ...
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi, Kalp duvarının büyümesi ve kalınlaşması anlamına gelmekte olup, bu bir hastalık değildir. Fakat bu durumun altında yatan bir başka hastalık belirti olarak ortaya çıkabilmektedir. Kalbimizin aşırı çalışmasından dolayı kimi ...
Kalp Kanseri
Kalp Kanseri
Kalp kanseri; kalpte başlayan bir kanser türüdür. Kalbin kendi dokusu veya kapakçıklarından köken alan ve bu bölgelerde gelişerek hızlı bir şekilde büyüyen tümörlerdir. Kalpte çoğalan kanserli tümörler çoğunlukla yumuşak dokuları çevreler. Buna rağme...
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe Giden Damarlar
Kalbe giden damarlar, kalp aort damarının başlamasından ayrılan ve kalp duvarının içerisine uzanan " koroner damarlardan " iştirak eden kan ile beslenir. Koroner damarlardan bir tanesi yağ tabakası nedeni ile daralabilir ve kalbe yeterlidir kanı vere...

 

Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Kalp Kapakçığı Çökmesi
Kalp Yağlanması
Heyecanlanınca Kalp Çarpıntısı
Kalp Kapağı Kireçlenmesi
Kalp Kapakçığı Genişlemesi
Kalp Kanseri
Kalbe Giden Damarlar
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Nerede
İnsan Kalbi
Kalp Durması
Kalbin Kapakları
Kalbi Besleyen Damarlar
Kalbin Bölümleri
Kalp Atışı Kaç Olmalı
Kalp Kapakçığı Sarkması
Kalp Odacıkları
Kalp Batması
Psikolojik Kalp Çarpıntısı
Kalp Kası
Popüler İçerik
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde Kalp Kapakçığı Açıklığı
Bebeklerde kalp kapakçığı açıklığı, aslında doğumsal bir hastalıktır. Doğum öncesi kalbin tam gelişememesi sebebiyle bebekte birçok kalp rahatsızlığı ...
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı
Bebeklerde Kalp Atış Hızı, Kan basıncı, vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma sayısı gibi değerler, insan vücudu için doktorların genellikle ölçtükler...
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi
Kalp Kapakçığı Çürümesi:”İnsanlarda ölüm sebeplerinin %1-2‘sinin sorumlusu, kalp üzerindeki olumsuz etkenlerin, genellikle hastalığın, kalbi tahrip ...
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp Pili Ameliyatı
Kalp pili ameliyatı, Kalp diğer organlarımızdan farklı olarak elektriksel uyarı oluşturma ve ilerleme özelliğine sahip bir organ olması yanı sıra kend...
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp Damar Cerrahisi
Kalp damar cerrahisi, vücutta kalp ve dört ana damar üzerindeki sorunların kalp cerrahları tarafından giderildiği cerrahi operasyonları kapsar. Cerrah...
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı
Kalp Kapakçığı İltihabı, Kalp romatizması nöbetinden, doğmalık kalp hastalığından ya da başka patolojik sebeplerden daha önceden zedelenmeye uğramış o...
Kalp Nerede
Kalp Nerede
Kalp Nerede, Kalp vücut için gerekli olan kanı vücuda pompalamayı sağlayan en önemli organımızdır. Göğüs kafesinin içinde yer alan kalp, hiç durmadan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kalp Kasılması
Kalp Kapakçığı Büyümesi
Kalp Kapakçığında Kaçak
Kalp Kapakçığı Kalınlaşması
Kalp Kapakçığı Daralması
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024